TRF Lojistik Grup ve İş Birliği yaptığımız kuruluşların ticari ve özel bilgilerini koruruz.

TRF ‘nin rakiplerine avantaj yaratacak bilgileri, ticari sırları, çalışanlarımızın ve birlikte çalıştığımız kuruluşların özel bilgilerini korur üçüncü şahıslara açıklamayız.

Güvenilir, tutarlı bir duruş sergiler, firma imajını gözetiriz

Çalışanların tutum, davranış ve görünümleri, üçüncü şahıslarla ilişkileri ve yer aldıkları etkinlikler TRF ‘nin imajını olumsuz etkilememelidir.

Her türlü tacize (mobbing) karşıyız.

Cinsel taciz, kişileri yok sayan duygusal taciz, psikolojik şiddet ve tehdit yapılamaz.

TR Grup personeli olarak çıkar çatışmalarından uzak dururuz.

Birinci derecede akrabalar (eş, ebeveyn, kardeş) rakip firmada çalışamazlar. İlişkide bulunduğumuz Müşteri, Tedarikçi vb. ilişkilerde Şirket adı kullanılarak şahsi Borç/Alacak vb. çıkar ilişkisine girilmez.

Fikri hakların korunmasına önem veririz.

Şirketin ve işbirliklerinin geliştirdikleri yazılımlar kopyalanamaz. Şirkette lisanssız, kopya ürünler kullanılamaz.

Şirket çatısı altında siyasi faaliyetlerde bulunmayız.

TRF çalışanları şirket adına siyasi açıklamalarda bulunamaz. Mesai saatleri dışında ve şirket dışında olmak kaydı ile siyasi faaliyetlerde bulunulabilir.

Rüşvet alınmaz, verilmez, usulsüz ödeme kabul edilmez.

Çalışanlarımız "1 Yıl" içinde kabul edebilecekleri hediye/promosyon toplamı 300 TL’yi aşamaz. Bu sınırı aşan hediye/promosyon ‘’Şirket Hediye Havuzuna’’ atılır.

Yazılı ve sözlü iletişimde saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilir.

TRF çalışanları iş ilişkilerini kişiselleştirmeden yürütür. İş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ve kavgaya varan ilişkiler kabul edilemez.

TRF Grup, çalışanlarını seçerken ayrımcılık yapmaz.

Personelini sadece ihtiyaçları, başvuranların kişisel/mesleki becerileri ve yeteneklerini göz önüne alarak seçer. Dil, din, ırk cinsiyet vb. ayrıma gitmez.

TRF Lojistik Grup özel hayata saygılıdır.

TRF Lojistik Grup kişilerin özel hayatlarına saygılıdır. Bu konuda dedikodu yapılmaz.