Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefler. Bunu gerçekleştirmek amacıyla günümüz ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak neler yapmamız gerektiği konusunda yol gösterir.

Çevresel Sürdürülebilirlik:

TRF Logistics olarak çevresel etkilerimizi enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması ve atık yönetimi alanlarında yönetiyoruz. Enerji kaynaklarını seçerken yenilenebilir kaynakları tercih etmeye çalışıyoruz. Enerji tüketimlerimizi ölçerek, bunları azaltmak için yapılması gerekenleri belirliyoruz. Bu kapsamda hem operasyonel süreçlerimizi hem de destek faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Aydınlatma ve ısınma amaçlı kullandığımız kaynakları, lojistik merkezlerimizde kullandığımız ekipmanları, müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz taşıma modlarını ve araçlarımızı seçerken çevreyi korumaya özen gösteriyoruz. Atık yönetimi kapsamında birlikte çalışacağımız iş ortaklarını belirlerken, yasal ve diğer gerekliliklere uygun çalışılmasına dikkat ediyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik:

Ekonomik sürdürülebilirliğimizin unsurlarını operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti olarak belirledik. TRF Logistics olarak bizim için operasyonel verimlilik aynı zamanda müşteri memnuniyetini sürdürmek adına kritik bir konudur. Operasyonel verimlilik ile tüm kaynaklarımızın optimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak, maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak için teknolojiden faydalanıyor, uygulamalarımız ve sektörel yatırımlarımız için müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak adına yaptığımız faaliyetleri gözden geçirip iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik:

Topluma olan katkılarımız, çalışanlarımızın memnuniyeti, onların sağlık ve güvenlikleri sosyal sürdürülebilirliğimizin temelinde yer almaktadır. TRF Logistics olarak toplumsal yatırımlarımızı, mesleki eğitimleri destekleyecek ve sektörümüzde istihdamı artıracak nitelikteki projelere yönlendiriyoruz. Çevreye ve dünyanın geleceğine duyarlı iş anlayışımızı, tercihlerimiz ve projelerimiz ile arttırarak, tüm paydaşlarımızın da desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.