Genel

DG Formu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Herhangi bir tehlikeli madde göndermeden önce, uygun endüstri protokolüne uyulmalıdır. Bir DGR sevkiyatını başlatmak için gereken iki temel belge, hava irsaliyesi ve DG formdur. Bu belgelerde verilen bilgiler, taşımanın başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu standart bir prosedürdür ve tüm tehlikeli madde gönderileri için gereklidir.

ICAO’nun Tehlikeli Malların Hava Yoluyla Güvenli Taşınması ve IATA Tehlikeli Mallar Yönetmeliği ile ilgili geçerli hükümlerini karşılamayan DG form (Dangerous Goods Declaration), hava taşımacılığı için doğrudan bir yasa ihlalidir ve sivil veya cezai şartlara tabidir.

Tüm tehlikeli mal yönetmeliklerine (UN TDG, DOT, IATA, IMDG, ADR) göre, DG formun doğru bir şekilde tanımlanması sorumluluğu vardır. Bu kritik form, sevkiyat yöntemine bağlı olarak belirli bir süre (3 ay ila 2 yıl) boyunca muhafaza edilmelidir.

DG Formda Hangi Bilgiler Yer Almaktadır?

DG form tehlikeli madde taşımacılığı için hayati öneme sahiptir ve aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Gönderici iletişim bilgileri
 • Havayolu fatura numarası
 • Alıcı iletişim bilgileri
 • Gönderici iletişim bilgileri
 • Tehlikeli madde kalemleri, miktarı
 • Kalkış havaalanı
 • Hedef havaalanı
 • Beyan

Başka öğeler ve bilgiler de gerekebilir.

DG formun temel amacı, nakliyecinin uçak işletmecisine veya taşıyıcısına tutarlı bir formatta kritik bilgi vermesidir. Bu standart, IATA Tehlikeli Mallar Düzenlemesi’nin (DGR) bir parçasıdır.

DG Formu Nedir Nasıl Hazırlanır?

 • Sayfa Numaraları (Page Numbers)

Formun birden fazla sayfası varsa, bu sayı art arda numaralandırılmalıdır.

 • Gönderici ve Alıcı (Shipper & Consignee)

Nakliyecinin ve alıcının adını ve adresini içermelidir.

 • Tarih (Date)

Formda bir tarih olmalıdır. Bu formun hazırlanma tarihi veya taşıyıcıya ilk verildiği tarih olabilir.

 • Tehlikeli Maddeler Bölümü (Dangerous Goods Part)

İlgili sevkiyat altındaki her tehlikeli madde kalemi burada belirtililir ve bu bilgilerin aşağıdaki gibi belirli bir sırada olması gerekir.

 • UN Numarası
 • Tam Nakliye Adı
 • Sınıf
 • Yardımcı tehlikeli sınıf
 • Paketleme grubu

Bu bilgi her zaman bu sırada olmalı ve belge hazırlanırken asla yeniden düzenlenmemelidir.

 • Tehlikeli Madde Miktarı (Quantity of Dangerous Goods)

Bu alanda toplam paket sayısını, türünü ve tehlikeli malların miktarını beyan etmelisiniz. Patlayıcılar için miktar net patlayıcı ağırlığıdır, diğer tehlikeli mallar için hacim veya kütledir.

 • Sınırlı sayıda (Limited Quantities)

Sunulan gönderi sınırlı miktarlarda ise formda da aynı şekilde belirtilmelidir

 • İstisnai Miktarlar (Excepted Quantities)

Sunulan gönderi istisnai miktarlarda ise formda da aynı şekilde belirtilmelidir.

 • Sıcaklık Kontrolü (Temperature controlled)

Sıcaklık kontrolü gerektiren ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler belirtilmelidir.

 • İmza (Signature)

Gönderici ve paketleyicinin belgeyi elektronik olarak imzalaması gerekir.

 • Beyan veya Sertifika (Declaration or Certification)

Gönderinin geçerli düzenlemelere uygun olduğunu onaylamak beyanda bulunulmalıdır.

 • DG Formun Elde Tutulması (Retention of DGD)

Hem gönderici hem de taşıyıcı, formun gerektirdiği diğer ek belgelerin bir kopyasını en az 3 ay süreyle saklayacaktır.

Siz de bir sonraki tehlikeli madde taşımacılığınız için herhangi bir sorun yaşamadan güvenli bir şekilde nakliyat yapmak isterseniz, daha fazla bilgi edinmek, uzman ekibimize danışmak, DG Form Hazırlama Hizmeti ve İMO Form Hazırlama Hizmeti için bugün TR Freight & Logistics ile iletişime geçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir