Genel

Hava Kargo Terimleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Günden güne hızla gelişmeye devam eden lojistiğin önemli bir kanalı haline gelen uçak kargo, günümüzde kargoların %75’den fazlasının taşınmasında rol alıyor. Bunun yanı sıra Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde de önemli bir paya sahip olan hava kargo, istihdamda da yerlileşme için son derece önemli kanallardan biri. Hava kargo gelişmeye ve her geçen gün hayatlarımıza daha çok dahil olmaya başladıkça; sektöre ait terminoloji de gelişmeye devam ediyor. Bilinen terimlerin ötesinde, sıkça kullanılan diğer hava kargo terimlerini ve anlamlarını birlikte inceleyelim.

Antrepo (bonded warehouse): Gümrük işlemlerine dahil olan ürün ve eşyaların korunup saklandığı yer antrepodur. İlgili işlemlerin yapılabildiği bir depodur.
Bantlı Konveyör Sistemi: Ürünlerin bant üzerinde kolayca taşınmasına olanak sağlayan sistem, bantlı konveyör sistemdir. Genellikle plastik veya kauçuk malzemelerden yapılır.

 • Çapraz Sevkiyat: Tedarikçilerden gelen ürünlerin rekabet avantajı sağlaması amacıyla ürünlerin stok durumuna geçmeden müşterilere sevk edilmesidir.
 • Desi: Hava kargo hacim hesaplamada kullanılan parametrelerden biri olan desi; en, boy, yükseklik çarpımının 3.000’e bölünmesiyle elde edilir. Bu değer paketin hacminin belirlenmesi ve ardından fiyat tekliflerinin belirlenmesi için gereklidir. Hava kargo hacim hesaplamayla ilgili daha detaylı bilgi için “Hava Kargo Hacim Hesaplama Nasıl Yapılır?” yazımızı okuyabilirsiniz!
 • Emtia: Ticareti yapılan her türlü ürüm ve mal, emtia olarak bilinir.
 • Forklift: Adından da anlaşılacağı üzere bir taşıma sistemi olan forklift, uçak kargolarının elleçleme, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında kullanılan kaldırma aracıdır.
 • Gizli Hasar: Görünüşte herhangi bir tahribata uğramamış gibi görünen ürünün sonradan hasarlı olduğunun anlaşılması gizli hasar olarak tanımlanır.
 • Hava Konşimentosu: Gönderen ve taşıyıcının imzalamış olduğu taşıma senedi belgesidir.
 • IMCO Charge: Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında uygulanan ek ücretler IMCO Charge’dir.
 • Karantina Stok: Herhangi bir nedenle hasarlı ya da bozuk olan ürünlerin geri çağrılabilmesi durumunda kolayca işlem görmesi için ayrı tutulduğu yer karantina stokdur.
 • LIFO (last in first out): Yüklenme sırasında en son işlem gören ürünün, boşaltma esnasında ilk çıkacağını öngören maddedir.
 • Mahrece İade: Yurt dışından gönderimi gerçekleşen ürünün belirtilen maddelere uygun olmaması durumunda, alınan ülkeye geri iade edilmesidir.
 • Navlun: Taşıma karşılığında ödenen ücret.
 • Ordino: Malın gümrükten çekilme talimatının verildiği belgedir.
 • Panelvan: Yük taşımaya yarayan, 3 ila 5 metre arasında kutulara sahip kapalı depo içerisinde yüklerin taşınmasıdır.
 • Rotalama: Taşıma işleminin ilk durağından varış noktasına kadar gidilecek tüm havayollarının belirlenmesidir.
 • Sürdürülebilir Depo: Çevreye duyarlı şekilde tasarlanmış, uzun süre topluma hizmet verebilecek alanlardır.
 • Tehlikeli Madde: Bileşenleri içerisinde insan ve çevreye zararlı etki yaratabilecek maddeler bulunan; taşınma ve depolama esnasında ekstra özen gerektiren maddeler tehlikeli maddedir.
 • Vesaik Mukabili Ödeme: İthalatçı firmaların, belge karşılığında ödeme yapması durumudur.
 • Yükleme Alanı: Yüklerin konulduğu platformlardır.
 • Zeyilname: Sigorta senedi içerisinde bir değişiklik olması durumunda yetkili kişiler tarafından düzenlenen belgedir.

Hava kargo ve hava kargo terminolojisine ait diğer yazıları incelemek için blog yazılarımızı, hava kargo ile gönderim yapmak içinse TR Freightline ile iletişime geçebilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir