Genel

İthalat Nedir? İhracat Nedir?

İthalat ve ihracatın tarihi, Avrupalı ve Asyalı tüccarların Avrasya’nın topraklarında mal ithal edip ihraç ettiği Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır. İpek Yolu boyunca ticaret, on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda gelişti. Çin ve Hindistan’dan ithal edilen kervanlar çöl üzerinden Konstantinopolis ve İskenderiye’ye geldi. Oradan İtalyan gemileri malları Avrupa limanlarına taşıdı. Günümüzde de gelişerek ulusal ekonomilerin büyümesine ve küresel pazarın genişlemesini sağlarlar.

Basit bir tanım yapılmak istenirse ihracat, kendi ülkesi içinde tedarik edilen veya üretilen ürün ve hizmetlerin başka bir ülkeye satışı olarak tanımlanır. İthalat ise ihracatın tam tersi olan, başka bir ülkenin mal ve hizmetini satın alıp kendi ülkesine getirmek olarak bilinir. Bu iki terimin ingilizce karşılığı import (ithalat) ve export (ihracat) ‘tur.

İthalat bir ülkenin var olmayan, kıt, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden ürünlerle pazarına sunmasına izin verir. Bu yüzden ekonomi için önemlidir. İhracatta bir malın uluslararası pazarda rekabet gücü döviz kuruyla bağlantılıdır. Ne kadar ihracat, o kadar üretim, iş ve gelir anlamına gelir.

Bir ülke net ihracatçı ise, belirli bir zaman diliminde ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri olan gayri safi yurtiçi hasılası artar. Başka bir deyişle, net ihracat bir ülkenin zenginliğini arttırır. Döviz kurunun düşmesi, yani yerli paranın yabancı para karşısında değer kazanması, söz konusu malı uluslararası pazarda daha pahalı hale getireceğinden malın rekabet gücünü azaltır. Bu bilgiler doğrultusunda ithalat ve ihracat bir ülkenin dış ticaret dengesi konumundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir