Genel

Kombine Taşımacılık Nedir?

Küreselleşen dünyamızda ülkelerin birbirine karşı rekabeti, ekonominin gelişmesini sağlar. Taşımacılık bu gelişmede büyük bir adım oynamaktadır. Bu sektörde yer alan işletmeler değişen şartlara ve standartlara uyumak için, çabuk adapte olmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, aynı zamanda hızlı, güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik hizmet sağlamak zorunda kalır. Bunun sonucunda ülkeler küresel rekabet ortamında taşımacılık ile güçlü bir yer edinir.

Günümüzde klasik yöntem olan depodan depoya veya limandan limana anlayışı yerine farklı taşımacılık türlerinin avantajlı yanlarını kullanarak taşımacılık lojistiğinin ideal hale getirilerek kombine taşımacılık anlayışı kazandırılmıştır. Tüm ülkeler, bu konuda politikalar hazırlamakta ve teşvik edici durumlar oluşturmaktadır. Ülkemizde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü, taslak durumunda olan “Kombine Taşımacılık Yönetmeliği” oluşturulmuştur.

Ülkeler, kombine taşımacılığı seçerek taşınan yükün çıkış yerinden varış yerine sevkiyatı için iki veya daha fazla yani çok modlu taşımacılık kullanır. Bu kullanım ekonomik, fiziksel ve coğrafik durumundan dolayı tercih edilir. Sevkiyat, Kombine Taşımacılık Operatörü tarafından organize (KTO) edilir, Kombine Taşımacılık Belgesi (KTB) adı verilen sözleşme kapsamında satıcının kapısından alıcı kapısına yapılır. Sözleşme tüm süreçle ilgili bütün sorumluluğu operatöre vererek sevkiyatta kapıdan kapıya ulaştırılması sırasında birden fazla sözleşme yapılmasına gerektirmez. Bu özellik, tek modlu taşımacılık yönteminden ayırmaktadır.

Çok modlu taşımacılıkta yük akışının sağlanmasında, uygun liman tesisleri, kara aktarma merkezleri, konteyner elleçleme tesisleri, özel taşıma yöntemleri için gerekli ekipman, altyapı ve teknolojinin geliştilmesi gerekir. Bu gelişimler kombine taşımacılıkta maliyet ve teslimat sürelerinin azaltılmasına da yardım etmektedir.

REFERANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. “Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi”. Erişim: 19.10.2021.

https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/kombine-tasimacilik/turkiye-kombine-tasimacilik-strateji-belgesi-5ff5a3601a8b9.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir