Genel

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Nasıl Alınır?

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Nedir?

TİO Belgesi, çeşitli alanlarda taşımacılık organizatörlüğü yapacak tüzel ya da şahıs firmalarının alması zorunlu olan bir belgedir. Bu belge, yük taşımacılığında yetki belgesi almış kişilerin imkânlarını kullanarak, kendi adına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen, taşıma ile ilgili olarak depolama, ambalajlama, etiketleme, paketleme, sigorta, dağıtım vb.  gibi lojistik çalışmaları gerçekleştiren bir ya da daha fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık hizmetlerini gerçekleştirilen kişilere verilir.

Taşıma işleri organizatörü belgesi almak için T.C Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’na başvuru yapılması gereklidir. Bölge müdürlüklerinin TİO işlemi yapma yetkisi yoktur.

TİO İşleri Organizatörü Belgesinin Amacı ve Kapsamı Nedir?

Taşımacılık işleri organizatörü belgesinin amacı; kara yolu, demir yolu, deniz yolu ya da hava yolu taşımacılık hizmetleri ve kombine taşımacılık alanında hizmet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve şartlarının belirlenmesi ile bu faaliyetleri gerçekleştiren alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; taşıma türlerinin birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak biçimde hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha faydalı bir biçimde kullanılmasını sağlamak; etkin hizmet temini için şart olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliğe uygun olacak biçimde faaliyet göstermelerini sağlamaktadır.

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin ilgili Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini almaları şarttır. Taşımacılık işleri organizatörünün, faaliyetlerini ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, yasaya, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesi şarttır. Taşıma işleri organizatörü, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, ilgili Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubelerinde yürütmekten sorumludurlar.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

TİO Belgesi yani Taşımacılık İşleri Organizatörlüğü Belgesi almak için uygun olunması gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi talebinde bulunacak olan firmanın 300.000 TL sermayesinin bulunması gerekir.
  • Hizmet verecek olan araçlarda herhangi bir yaş şartı aranmaz.
  • Firmanın depo ya da merkezi olması koşulu yoktur.
  • Açılacak olan her şube için Bakanlık tarafından onayı alınması gerekir.
  • Taşıma organizatörlüğü belgesi almak için dağıtım elemanı ve sözleşme koşulu bulunmamaktadır.
  • Yetki belgesi almak ya da  yenilemek için, gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, tüzel kişilerin ticaret siciline tescil edilmiş olmaları, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil eden yetkili yöneticilerin tutuklu, hükümlü olmamaları gerekmektedir.

TİO Belgesi Nasıl Alınır?

TİO belgesi almak için mevcut şartların sağlanması gerekir. Bu koşulları sağlayan  ve TİO  belgesi almak isteyenler, Bakanlık tarafından düzenlenen taşımacılık işleri organizatörlüğü yetki belgesi başvuru formunu doldurarak oda kayıt belgesi, ticaret sicili gazetesi, belge ücreti ödendiğine dair ödeme makbuzu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Taşıma organizatörlüğü belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Taşımacılık işleri organizatörlük belgesi yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir. Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden başlayarak yetki belgesinin 540 gün içinde yenilemek mümkündür. Yetki belgesi, geçerlilik sonrası 540 günde yenilenmezse geçersiz kabul edilir ve belge yenileme hakkını kaybederler.

Alınan taşıma işleri organizatör faaliyet belgesi hiçbir koşulda satılamaz ve haczedilemez. Tüzel kişilerde şirket birleşimi ya da sahip değişikliği dışında başka bir koşulda yetki belgesi devredilemez. Şahıslarda ise anne, baba, çocuk, eş, kardeşlere ve ortağı olduğu şirkete yetki belgesi devri gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan başka 3. şahıslara taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi devredilemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir